8. april 2019

Eleverne har været begejstrede over opskrifterne med græskar

Det viser tallene efter evaluering af GoCook Smagekassen 2018. Imellem 83 og 91% af de elever, der har svaret på evalueringsskemaet, fortæller, at græskarsuppen, græskarboller og græskarrisottoen smagte godt el. rigtig godt!

Materialet har bidraget med madmod og ny viden

De lærere, der har deltaget i evalueringen, fortæller også, at de har været glade for forløbet. Der er stor enighed om, at undervisningsforløbet har bidraget til at give eleverne større madmod – mod på at prøve nye retter og råvarer, har givet eleverne flere køkkenkompetencer og glæde ved at lave mad samt mere viden om sundhed. Eleverne bakker op. 85% af de elever, der har besvaret spørgeskemaet, siger, at de har fået ny viden om græskar i madlavningen, og 67% siger, at de har fået mere viden om, hvordan man dyrker græskar.

Intensivt undervisningsforløb

Undervisningsmaterialet fra GoCook Smagekassen bliver også brugt flittigt. Flere end halvdelen af lærerne fortæller, at de bruger materialet over en mere intensiv periode med 5-8 undervisningsgange, fordelt på 2-3 uger. Mange siger desuden, at de planlægger at bruge materialet efterfølgende. Flere af lærerne har i mindre omfang også samarbejdet omkring forløbet med lærere fra andre fag – særligt natur & teknologi og danskfaget. Evalueringen viser samtidig, at GoCook Smagekassen også bliver brugt meget i specialundervisningen.

Eleverne vil gerne fortsætte derhjemme

Som en del af undervisningsmaterialet modtager lærerne også et lille opskriftshæfte til eleverne. Her kan vi se, at 96% af lærerne giver eleverne hæftet med hjem efter endt undervisning, så eleverne måske kan få lyst til at fortsætte med madlavningen derhjemme. Her viser elevevalueringen da også, at imellem 56 og 64% af eleverne siger, at de vil lave opskrifterne fra undervisningen derhjemme.

Generelt stor tilfredshed

Kigger vi på tilfredsheden med forløbet, så kan vi se, at 93% af lærerne har været tilfredse el. meget tilfredse samt at 87% af eleverne har syntes, at det har været sjovt el. meget sjovt at deltage i GoCook Smagekassen.

Hele 99% af lærerne fortæller da også, som noget af det sidste i evalueringen, at de gerne vil være med til GoCook Smagekassen igen.